O Víně

11.05.2017 Lucka Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 11.05.2017 07:00

Výsadba vinohradu Rájec

Dne 29.4.2017 se uskutečnila dlouho plánovaná výsadba vinohradu v Rájci, okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký (souřadnice 50.052808, 16.225310).

Tato bonitovaná půdně ekologická jednotka (5. 54. 11) spadá do pátého klimatického regionu, který zahrnuje v Čechách západní, jižní a východní část Plzeňské pahorkatiny, severní a východní část České křídové tabule, značnou část Středočeské pahorkatiny, Chebskou, Sokolovskou a Budějovickou pánev, na Moravě pak jihovýchodní část Českomoravské vrchoviny, vyšší polohy Boskovické brázdy a pahorkatiny Opavsko-Hlučínské.

Genetický půdní představitel se skládá z: pseudoglej, pelický (PGpl, pseudoglej j:>lanický (PGpl), pelozem oglejená (PEg), pelozem vyluhovaná oglejená (PEvg), kambizem oglejená pelická (KAgpl, pararendzina oglejéná pelická (PRgpl, regozem oglejená pelická (RGgp). Region je charakterizován jako mírně teplý/mírně vlhký a suma teplot nad 10 °C je 2200-2500, průměrný úhrn srážek 550-650 (700), průměrná roční teplota 7-8 °C.

Vysadilo se 1500 ks sazenic révy vinné, z toho 1000 ks odrůdy Solaris a 500 ks odrůdy Rinot. V obou případech se jedná o odrůdy interspecifické, neboli PiWi (z něm. slova pilzwiderstandsfähige, jež nahrazuje termín ,,přímoplodící hybridy" nebo ,,interspecifické odrůdy", které byly často spojovány s negativní kvalitou vína u prvních generací tohoto typu odrůd), které se vyznačují odolností proti houbovým chorobám (plíseň révy vinné a padlí révové) a jsou velmi úzce spojovány s ekologickým vinohradnictvím. Díky dlouhodobému výzkumu na molekulární úrovni byly objeveny geny rezistence vůči těmto chorobám. Pokud jde o Solaris, jedná se o odrůdu určenou k výrobě bílých vín. Vytvořil ji Prof. Dr. Norbert Becker ve Freiburgu v Německu, roku 1975 křížením odrůd Merzling a Gm 6493 [1].

V případě Rinotu (Ri) jde o odrůdu vyšlechtěnou v České republice kolektivem šlechtitelů Vědeckovýrobního sdružení Resistant Velké Bílovice (později Vinselekt Perná), kříženec odrůd Merzling x (Seyve Villard 12375 Rulandské šedé).

Pro zajímavost, se můžete podívat v tabulce níže u fotografií na zastoupení jednotlivých PiWi odrůd v ČR.

Pozemky, na nichž byly obě odrůdy vysazeny, jsou darem od mého tatínka Františka Koďouska (*1948), rozeného v Rájci, který na nich kdysi hospodařil. Po ukončení mého studia v Lednici na zahradnické fakultě, jsem se rozhodla právě tyto pozemky znovu oživit a mezi všemi si vybrala pro výsadbu prvního vinohradu právě toto jedinečné místo (s výhledem na mou rodnou ves, Rájec). Co se týče výběru těchto dvou odrůd, tak mezi PiWi jsem si je vybrala proto, že mi jednoduše řečeno voní a chutnají. Odrůda Rinot mě zaujala od první chvíle a osobně mně přijde ve vůni velmi příjemný a mnohovrstevnatý, ovocitý a výraznější, než ostatní PiWI odrůdy (hodně lze cítit charakteristiky RŠ). V případě Solarisu mě kromě výsadby vinohradu mého spolužáka Pavla Tryzny ve Vrchlabí (Trywine aneb víno do každé rodiny) inspirovalo to, že se jedná o velmi ranou moštovou odrůdu, která je doporučována pro pěstování v okrajových vinařských oblastech a dává příjemné, svěží a ovocité víno. Ve vůni i chuti dominují citrusové plody. Cukernatost v první dekádě září dosahuje již většinou přes 100 °Oe (odpovídá 23 °NM) a vína dává plná, vysoké kvality, často s vysokým zbytkovým cukrem, s dostatečnou aciditou a s vysokým obsahem alkoholu.

Pozemek byl před výsadbou připravován dva roky podle výsledných požadavků půdních rozborů Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a doplňován na požadované hodnoty jednotlivých biogenních prvků (P, K), sekundárních biogenních prvků (Ca, Mg) včetně úpravy pH, ve formě minerálních hnojiv, včetně dávky hnojiv organických.

Vinice byla vysazena ve sponu 2 x 0,7 m za pomocí tří motorových ručních vrtáků, party přátel a spolužáků z Moravy, kamarádů z vesnice a v neposlední řadě mé rodiny, jež nám byla po celou dobu pomocnou rukou a oporou. Tímto bych chtěla všem zúčastněným při výsadbě moc poděkovat a zároveň doufám, že se alespoň s některými z nich a dalšími dobrovolníky opět setkáme ve vinohradu při dalších pracích.

[1] Otcovská odrůda pochází ze semenáčků, které roku 1964 vyšlechtil Prof. Vilém Kraus ještě v bývalém Československu křížením odrůd Severnyi x Muškát Ottonel. Prof. Kraus nabídl semenáče Prof. Dr. Helmutu Beckerovi (1927-1990), tehdy činnému v Geisenheimu, k dalšímu využití, ten rozpoznal kvalitu materiálu a selekcí vyšlechtil křížence označeného Gm 6493.

Počet příspěvků v diskuzi: 2  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 5461x