O Víně

20.09.2021 Mara Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 20.09.2021 07:00

Weinherbst Wachau 2021 (I. část)

Weinherbst Wachau 2021 (I. část) První část reportáže z nejznámější vinařské akce vinařské podoblasti Wachau, tj. z vinařské akce Weinherbst Wachau 2021, jež v letošním ročníku nahradila vinařskou akci zvanou Wachauer Weinfrühling 2021.

I v letošním roce byla z důvodu koronavirových opatření zrušena největší vinařská akce vinařské podoblasti Wachau zvaná Wachauer Weinfrühling 2021, naštěstí stejně jako v loňském roce došlo k náhradě této vinařské akce, a to vinařskou akcí Weinherbst Wachau 2021. Tato vinařská akce připadla na druhý zářijový víkend, tj. na termín 11.-12. září 2021 (sobota-neděle), kdy bylo možné navštívit většinu místních vinařství této slavné rakouské vinařské podoblasti. Brány všech zúčastnivších vinařství se otevřely po oba dva dny vždy od 10 do 18 hodin, přičemž vstupné na tuto vinařskou akci činilo 25 €, jež bylo nutné uhradit v prvně navštíveném vinařství a za něž získal návštěvník možnost navštívit všechna otevřená vinařství a ochutnat všechna nabízená vína. V rámci vstupného byla zachována možnost bezplatného cestování autobusovými linkami Wachauer Linien, jež obsluhují oba dva břehy, konkrétně linka WL1 levý břeh a linka WL2 pravý břeh, a dále zůstala možnost bezplatně využít i dva přívozy přes Dunaj mezi těmito dvěma břehy (Weißenkirchen in der Wachau-St. Lorenz a Spitz-Arnsdorf).

Vzhledem k tomu, že vinařská podoblast Wachau je vyjma mnoha jiných věcí, známa i svým specifickým zatřiďováním vín, tak si tradičně dovolím připomenout tamní kategorie pro zatřiďování vín, jimiž jsou Steinfeder, Federspiel a Smaragd, tak jak je definuje tamní vinařské sdružení Vinea Wachau Nobilis Districtus, pro bílá a růžová suchá vína vznikla navíc od ročníku 2020 i apelace Wachau DAC, avšak vznik této apelace je vzhledem k šíři jejího rozsahu, kdy u základních vín jde o apelaci až pro 17 odrůd vinné révy, úplně zbytečný a její význam mě úplně míjí, navíc je v rámci této apelace možné uvádět názvy viničních tratí pouze u vín z odrůd Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský, což celkově vnímám jako velký krok zpět.

Steinfeder - obsah alkoholu činí max. 11,5 %, cukernatost moštu činí 15 °KMW až 17 °KMW (cca 16,12 °NM až 18,85 °NM), název symbolizuje trávu s úzkými stébly - Kavyl Ivanův (Stipa pennata) rostoucí v místních vinicích na kamenitých půdách (na silikátových horninách). Jedná se o lehká, svěží, ovocná vína, jež jsou vhodná pro každodenní popíjení. V současnosti je tato kategorie mírně na ústupu a nejnižší kategorií se v mnoha (především menších) vinařstvích stává kategorie Federspiel.

Federspiel - obsah alkoholu činí 11,5 % až 12,5 %, cukernatost moštu činí min. 17 °KMW (cca 18,85 °NM), název pochází ze sokolnictví, což byl dříve oblíbený sport ve vinařské podoblasti Wachau. Jedná se o středně těžká, klasická vína spojující svěžest a ovocnost kategorie Steinfeder s plností a elegancí kategorie Smaragd. Nyní jde o nejrozšířenější a nejpopulárnější kategorii vín ve Wachau, jelikož kvalita vína je obvykle ve skvělém poměru k ceně a navíc tuto kategorii vín nabízí zřejmě všechna místní vinařství.

Smaragd - obsah alkoholu činí nejméně 12,5 %, cukernatost moštu činí min. 18,5 °KMW (cca 20,90 °NM), název symbolizuje ještěrku zelenou (Lacerta viridis), jejímž přirozeným biotopem jsou právě místní terasovité vinice. Jedná se o plná, elegantní vína s velkým potenciálem pro další archivací, avšak i jako mladá vína mají svou nespornou kvalitu. Víceméně každé vinařství má v této kategorii zatříděné nějaká víno (výjimku představují pouze ta nejmenší vinařství), u větších vinařství je v této kategorii zastoupení poměrně velké a velmi často i rozlišené dle jednotlivých viničních tratí, z nichž tato vína pocházejí.

Mapu viničních tratí pro celou vinařskou podoblast Wachau naleznete zpracovanou v digitálním atlasu viničních tratí zvaném Riedenkarten, jež spravuje Österreich Wein Marketing (ÖWM), a který naleznete pod tímto odkazem. Jedná se jednoznačně o nejlepší digitální podobu map viničních tratí, postupem času budou na tomto portálu zpracovány mapy viničních tratí všech rakouských vinařských podoblastí, v současné době tam ještě chybí části vinařských podoblastí ve spolkové zemi Steiermark (Štýrsko), která by měla být zkompletována do konce letošního roku a pak viniční tratě nacházející se ve vinařské oblasti Bergland, avšak to je jen pár lokalit, takže každopádně doporučuji tento digitální atlas navštívit, jelikož jde o opravdu kvalitně zpracovaný soubor map viničních tratí, včetně údajů průměrných srážek, průměrné teploty, sklonu, nadmořské výšky, atp. Další možností je stažení mapy viničních tratí bezplatně přímo z webových stránek vinařského sdružení Vinea Wachau Nobilis Districtus pod tímto odkazem. Online alternativu pak představuje aplikace MyWachau, jež naleznete pod tímto odkazem, avšak je možné si jí jako aplikaci stáhnout i do Vašeho mobilního zařízení. Tato aplikace nabízí detailní mapu i s popisem všech viničních tratí, kdy u jednotlivých viničních tratí můžete najít údaje jako velikost v ha, počet slunečních hodin, sklonitost, nadmořskou výšku či půdní profil, navíc je možné u jednotlivých viničních tratí zjistit i která vinařství z dané viniční trati produkují vína, avšak tento seznam je vhodné brát spíše orientačně, neb rozhodně není úplný a někde i nepřesný. Aplikace MyWachau však zobrazuje dále i umístění jednotlivých vinařství či otevírací doby jednotlivých Heurige, takže na cestování po Wachau se jedná o ideálního pomocníka.

Po tradičním obsáhlém úvodu nastává čas se ohlédnout za jednotlivými vinařstvími a víny, jež jsem navštívil a ochutnal, přičemž v dnešní první části reportáže se ohlédneme za víny prvních 14 vinařství z celkového počtu 27 vinařství, jež jsem během letošního ročníku navštívil. V dnešní první části se podíváme na vinařství pocházející z vinařských obcí Rossatz, Mauternbach, Unterloiben, Oberloiben, Weißenkirchen in der Wachau, Joching a Wösendorf in der Wachau. Ve všech mnou navštívených vinařstvích jsem se snažil pokrýt celé nabízené portfolio, v některých vinařstvích jsem měl možnost ochutnat i vína mimo nabídku, takže ty pak v seznamu naleznete také, naopak některá vína byla již vyprodaná, což je trochu daň za odložení termínu akce, zvláště když v některých částech (především západní část vinařské podoblasti Wachau) byla sklizeň v ročníku 2020 extrémně nízká, především z důvodu intenzivního krupobití v loňském roce.

V rámci hodnocení vín jednotlivých vinařství jsem vzhledem k délce vynechal detailní popis vín, avšak k určitým vínům se určitě časem podrobněji vrátím ve svých Vinných střípcích. Hodnocení vín jsem rozdělil dle jednotlivých vinařství, jejichž vína jsem v rámci této vinařské akce přechutnal, přičemž vinařství jsou řazena v pořadí, tak jak se nacházejí na levém břehu Dunaje proti jeho toku (tj. od Kremsu směrem k Melku), vína jsou pak řazena od nejlepších/nejzajímavějších dále, v příloze pak naleznete několik fotografií z vinařské podoblasti Wachau, přičemž se jedná převážně o fotky z mého bohatého archivu, neb do této vinařské podoblasti mířím i několikrát ročně a během této vinařské akce většinou nemám příliš času fotografovat, v této části jsem tedy alespoň tematicky zvolil podzimní fotky z mého archivu, pakliže je pro danou část údolí mám. Vysvětlivky k popiskům u jednotlivých vín, pak tradičně naleznete na konci tohoto článku.

A nyní již tedy samotné hodnocení jednotlivých vinařství a jejich vín:

Weingut Josef Fischer, Rossatz 58, A-3602 Rossatz
Vína tohoto vinařství znám především z nejrůznějších veletrhů, avšak přímo do vinařství jsem se shodou okolností dostal vlastně teprve poprvé, avšak jak jsem již zmínil, tak vína tohoto vinařství znám velmi dobře, tak mně bylo jasné, že návštěva to bude více než sympatická, neb toto vinařství patří k nejlepším na pravém břehu Dunaje, nejzajímavějším vínem pro mě byl polosuchý rýňák Riesling 2017 Reserve, jež velmi připomíná rýňáky z údolí Mosely, z aktuálního ročníku pak lehčí, avšak naprosto ukázkový Riesling 220 Smaragd Ried Kirnberg, z hlediska veltlínů mě pak zaujal především Grüner Veltliner 2019 Smaragd Ried Kreuzberg, avšak obecně vzato se dá říci, že kvalita vín tu je, tak neskutečně vyrovnaná, že chybu lze snad udělat ani nejde, ať vyberete jakékoliv víno.

95 bodů - Riesling 2017 Reserve (RI, ht, 19.50 €)
94 bodů - Grüner Veltliner 2019 Smaragd Ried Kreuzberg (GV, tr, 17.00 €)
94 bodů - Grüner Veltliner 2018 Smaragd R (GV, tr, 35.00 €)
94 bodů - Riesling 2020 Smaragd Ried Kirnberg (RI, tr, 19.00 €)
93 bodů - Riesling 2019 Smaragd Ried Kirnberg (RI, tr, 19.00 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2019 Smaragd Ried Frauenweingärten (GV, tr, 17.00 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Frauenweingärten (GV, tr, 17.00 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2019 Smaragd Ried Steiger (GV, tr, 15.00 €)
92 bodů - Riesling 2019 Smaragd Ried Steiger (RI, tr, 15.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Zanzl (GV, tr, 9.00 €)
90 bodů - Riesling 2020 Federspiel Ried Kirnberg (RI, tr, 9.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Steiger (GV, tr, 9.00 €)
89 bodů - Riesling 2020 Federspiel Ried Steiger (RI, tr, 9.00 €)

Weingut Eder Wachau, Mauternbach 98, A-3512 Mautern
V tomto vinařství jsem byl naposledy před poměrně dlouhou dobou, když ještě sídlilo ve vinařské obci Hundsheim, nyní jsem tedy poprvé navštívil i nové vinařství ve vinařské obci Mauternbach a návštěva mě jednoznačně potěšila, neb toto vinařství je velmi zajímavé především rozmanitým sortimentem a tím, že vína jdou na rozdíl od jiných vinařství do prodeje mnohem později, což kvalitě vín jenom prospívá. Z klasické řady vín jakostní kategorie Smaragd byl jednoznačně nejlepší veltlín Grüner Veltliner 2018 Smaragd Ried Süßenberg, avšak velmi mě bavil i Sauvignon Blanc 2019 Smaragd Ried Silberbichl či Gelber Muskateller 2019 Smaragd. Novinkou v sortimentu je nová vlajková loď vinařství, tj. vína jakostní kategorie Smaragd označená jménem Leopold, kdy jak Grüner Veltliner 2017 Smaragd Leopold, tak Riesling 2017 Smaragd Leopold jsou opravdu špičková vína, jež mají to nejlepší ještě před sebou. V rámci jakostní kategorie Federspiel byl pro mě osobně nejzajímavější veltlín Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Süßenberg. Každopádně po této návštěvě budi muset počítat s pravidelnými návštěvami tohoto vinařství a mohu to jen doporučit i ostatním.

94 bodů - Grüner Veltliner 2017 Smaragd Leopold (GV, tr, 27.00 €)
93 bodů
- Grüner Veltliner 2018 Smaragd Ried Süßenberg (GV, tr, 13.00 €)
93 bodů - Riesling 2017 Smaragd Leopold (RI, tr, 27.00 €)
92 bodů - Riesling 2018 Smaragd (RI, tr, 13.00 €)
92 bodů - Sauvignon Blanc 2019 Smaragd Ried Silberbichl (SB, tr, 13.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2018 Smaragd Ried Raubern (GV, tr, 10.00 €)
92 bodů - Gelber Muskateller 2019 Smaragd (GM, tr, 13.00 €)
91 bodů - Muskat Ottonel 2019 Smaragd (MO, tr, 13.00 €)
90 bodů
- Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Süßenberg (GV, tr, 8.80 €)
90 bodů - Traminer 2018 Smaragd (TR, tr, 14.00 €)
89 bodů - Riesling 2020 Federspiel (RI, tr, 8.80 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel (GV, tr, 7.70 €)
87 bodů - Rosé 2020 (ZW/SL/BF/BP, tr, 6.00 €)
86 bodů - Grüner Veltliner 2020 Steinfeder (GV, tr, 6.50 €)

Weingut Fink, Unterloiben 36, A-3601 Dürnstein
Jedna z mých tradičních zastávek na východním okraji vinařské podoblasti Wachau, kde se vždy objeví hned několik zajímavých vín, čemuž tak bylo i v letošním roce, kdy ačkoliv sladká vína opravdu nevyhledávám, mě zaujal výběr z cibéb Muškátu žlutého zvaný Gelber Muskateller 2020 Loiben Trockenbeerenauslese, což je pro milovníky velmi sladkých vín opravdu nádherná záležitost, neb má i velmi sympatickou kyselinu a jedná se beze sporu a zatím nejlepší víno, které jsem v tomto vinařství měl možnost ochutnat, přičemž víno má potenciál archivace doslova obrovský. V rámci jakostní kategorie Federspiel mohu doporučit i příjemný rýňák Riesling 2020 Federspiel Ried Kreutles.

93 bodů - Gelber Muskateller 2020 Loiben Trockenbeerenauslese (GM, s, 30.00 € za 0,375 l)
90 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Selection „U" (GV, tr, 13.50 €)
90 bodů - Riesling 2020 Federspiel Ried Kreutles (RI, tr, 10.00 €)
90 bodů - Chardonnay 2020 Smaragd Mautern (CH, tr, 13.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Kreutles (GV, tr, 9.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2019 Steinterrasse Alte Rebe Barrique (GV, tr, 12.00 €)
88 bodů - Gelber Muskateller 2020 Federspiel Loiben (GM, tr, 9.00 €)
88 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Frauenweingarten DAC (GV, tr, 8.50 €)

Weingut Paul Stierschneider - Urbanushof, Oberloiben 17, A-3601 Dürnstein
Mé oblíbené vinařství, kde bohužel pozdní termín vinařské akce způsobil, že většina vín již je vyprodána, avšak i tak mě zde doslova uchvátil rýňák Riesling 2020 Smaragd Ried Loibenberg, krásný minerální rýňák s parádní kyselinkou, jež má to nejlepší před sebou, ostatně i rýňák jakostní kategorie Federspiel Riesling 2020 Federspiel Ried Loibenberg Terrassen byl krásnou ukázku potenciálu této odrůdy ve vinařské podoblasti Wachau. Mě osobně velmi zaujal i příjemný Sauvignon Blanc 2020 Smaragd, jež v rámci odrůdy také patří k těm zajímavějším v této vinařské podoblasti.

93 bodů - Riesling 2020 Smaragd Ried Loibenberg (RI, tr, 19.00 €)
90 bodů - Sauvignon Blanc 2020 Smaragd (SB, tr, 16.00 €)
90 bodů - Riesling 2020 Federspiel Ried Loibenberg Terrassen (RI, tr, 12.50 €)
89 bodů - Chardonnay 2020 Smaragd (CH, tr, 16.00 €)
88 bodů - Gelber Muskateller 2020 Federspiel (GM, tr, 11.50 €)
87 bodů - Rosé Zweigelt 2020 Federspiel (ZW, tr, 9.70 €)

Weingut Jäger, Kremserstraße 1, A-3610 Weißenkirchen in der Wachau
Jedno z kvalitativně nejzajímavějších vinařství vinařské obce Weißenkirchen in der Wachau, kde se rád vždy zastavím, protože tady se vždy najdou opravdu skvělá vína, což potvrdil i nový ročník, kdy nejzajímavějším vínem pro mě byl zcela jednoznačně Riesling 2020 Smaragd Ried Steinriegl, opravdu parádní rýňák, jeden z nejlepších v ročníku v celé vinařské podoblasti, opravdu skvělý byl i veltlín Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Achleiten, který rovněž patří k širší špičce této vinařské poodblasti. V jakostní kategorii Federspiel byl pro mě nejzajímavější rýňák Riesling 2020 Federspiel Ried Achleiten, který taktéž patří v dané jakostní kategorii k tomu nejlepšímu, co můžete ve Wachau potkat, takže toto vinařství mohu opět jenom doporučit.

95 bodů - Riesling 2020 Smaragd Ried Steinriegl (RI, tr, 24.00 €)
94 bodů
- Grüner Veltliner 2018 Smaragd Ried Achleiten (GV, tr, 22.00 €)
94 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Achleiten (GV, tr, 22.00 €)
93 bodů - Riesling 2017 Smaragd Ried Achleiten (RI, tr, 22.00 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2018 Smaragd Ried Vorderseiber (GV, tr, 20.00 €)
92 bodů - Riesling 2020 Federspiel Ried Achleiten (RI, tr, 13.10 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2016 Smaragd Ried Vorderseiber (GV, tr, 20.00 €)
91 bodů - Riesling 2020 Federspiel Ried Steinriegl (RI, tr, vyprodané)
88 bodů - Sauvignon Blanc 2020 DAC (SB, tr, 11.80 €)
88 bodů - Rosé-Zweigelt 2020 DAC (ZW, tr, 8.10 €)

Weingut Gattinger, Weitenberg 350, A-3610 Weißenkirchen in der Wachau
Má tradiční zastávka a jedno z mých velmi oblíbených vinařství ve vinařské podoblasti Wachau, kde každoročně objevím opravdu skvělá vína, v letošním ročníku to byl parádní především veltlín Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Weitenberg, což je typický veltlín z místní vinařské podoblast s nezměrným archivačním potenciálem. Avšak velmi povedená byla i dvojice vín jakostní kategorie Federspiel, tj. Riesling 2020 Federspiel a Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Weitenberg, kde je dokonale zachycena odrůdová charakteristika těchto vín. Zajímavostí tohoto vinařství jsou špičková červená vína, která patří k těm nejlepším červeným vínům vinařské podoblasti Wachau, parádní ukázkou toho byl krásný Pinot Noir 2019, což je snad i nejlepší červené víno, které jsem dosude ve vinařské podoblasti Wachau ochutnal.

92 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Weitenberg (GV, tr, 22.00 €)
91 bodů - Pinot Noir 2019 (PN, tr, 29.00 €)
90 bodů - Riesling 2020 Federspiel (RI, tr, 12.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Weitenberg (GV, tr, 12.00 €)
90 bodů - Chardonnay 2020 Smaragd (CH, tr, 19.00 €)
90 bodů - Telos 2019 (CS/ZW/RÖ, tr, 18.00 €)
88 bodů - Rosé 2020 (PN/ZW, tr, 10.00 €)

Weingut Mazza, Auf der Burg 124, A-3610 Weißenkirchen in der Wachau
V tomto vinařství jsem už nebyl pěknou řadu let a po této návštěvě musím zpětně uznat, že to byla ode mě velká chyba, neb toto vinařství má rozhodně, co nabídnout, především obě jejich vína jakostní kategorie Smaragd, tj. rýňák Riesling 2020 Smaragd Ried Achleiten a veltlín Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Weitenberg patří k tomu nejzajímavějšímu z okolí Weißenkirchenu in der Wachau a zvláště rýňák má až neskutečný potenciál archivace. Z hlediska jakostní kategorie Federspiel byl pak pro mě nejlepší Grüner Veltliner 2020 Federspiel Christines Grüner a pro milovníky aromatických odrůd mohu jen doporučit Gelber Muskateller 2020 Weissenkirchen, jež patří k tomu nejlepšímu v rámci této odrůdy v této oblasti. Každopádně po této návštěvě vím, že příští návštěvu musím naplánovat rozhodně dříve než posledně, neb se pro mě jednalo o jedno z nejpříjemnějších překvapení.

93 bodů - Riesling 2020 Smaragd Ried Achleiten (RI, tr, 16.00 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Weitenberg (GV, tr, 13.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Christines Grüner (GV, tr, 8.50 €)
90 bodů - Riesling 2020 Querkopf Weissenkirchen (RI, tr, 9.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Hinter der Burg (GV, tr, 8.50 €)
89 bodů - Gelber Muskateller 2020 Weissenkirchen (GM, tr, 9.50 €)
88 bodů - Chardonnay 2020 Federspiel (CH, tr, 9.00 €)
88 bodů - Mazzas Rosato 2020 Federspiel (ZW, tr, 7.50 €)
87 bodů - Grüner Veltliner 2020 Steinfeder Ried Pichl Point (GV, tr, 7.00 €)

Weingut Bernhard, Laimgrubgasse 160, A-3610 Weißenkirchen in der Wachau
Další z mých tradičních zastávek, kde snad všechna vína mají vždy skvělý poměr mezi cenou a kvalitou, přičemž v letošním ročníku mě doslova učaroval rýňák Riesling 2020 Smaragd Achleiten, což je beze sporu nejlepší rýňák tohoto vinařství za všechny roky, co toto vinařství navštěvuji. Jen o malý kousek v závěsu je i sympatický veltlín Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Weitenberg Alte Reben. Z hlediska opravdu skvělého poměru cena/kvalita je pak nutné vyzvednout hned dva zástupce jakostní kategorie Federspiel, tj. Riesling 2020 Federspiel Ried Liebenberg a Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Buschenberg. Pro milovníky sladkých vín tu je tu velmi sladké Chardonnay Beerenauslese 2017 s neskutečnými cca 200 g/l zbytkového cukru, která však drží i pěkný kyselinka.

92 bodů - Riesling 2020 Smaragd Ried Achleiten (RI, tr, 12.90 €)
92 bodů - Beerenauslese 2017 (CH, s, 15.00 € za 0,375 l)
91 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Weitenberg Alte Reben (GV, tr, 10.50 €)
90 bodů - Riesling 2020 Federspiel Ried Liebenberg (RI, tr, 8.40 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Buschenberg (GV, tr, 8.40 €)
90 bodů - Chardonnay 2018 Reserve (CH, tr, 14.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Vorderseiber (GV, tr, 7.90 €)
88 bodů - Gelber Muskateller 2020 (GM, tr, 8.40 €)
86 bodů - Frizzante Rosé 2020 (ZW, tr, 8.50 €)
86 bodů - Rosé Zweigelt 2020 (ZW, tr, 7.90 €)

Weingut Holzapfel, Prandtauerplatz 36, A-3610 Joching
Mé velmi oblíbené vinařství, především díky jeho skvělým ultrasuchým vínům, přičemž mě tradičně uchvátil skvělý veltlín Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Achleiten, to je víno, které patří ke špičce opravdu v každém ročníku a ukazuje potenciál této viniční trati. Nejpříjemnějším překvapením však pro mě byl rýňák Riesling 2020 Smaragd Ried Vorderseiber, což je dle mě pravděpodobně nejlepší rýňák, který jsem měl dosud možnost od Karla Holzapfela ochutnat, navíc potenciál archivace tu je obrovský, jsem velmi zvědav, kam se toto víno za pár let posune. Mým oblíbencem je i krémovější veltlín Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Kollmitz, který snad také nikdy nezklame. Z hlediska jakostní kategorie Federspiel musím vyzvednout především dvojici Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Achleiten a Riesling 2020 Federspiel Zehenthof, neb oba tyto zástupci patří k tomu nejlepšímu v rámci jakostní kategorie Federspiel, co lze v tomto ročníku ve vinařské podoblasti Wachau ochutnat.

94 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Achleiten (GV, tr, 28.00 €)
94 bodů - Riesling 2020 Smaragd Ried Vorderseiber (RI, tr, 28.00 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Kollmitz (GV, tr, 21.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2018 Capra (GV, tr, 19.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Achleiten (GV, tr, 13.80 €)
92 bodů - Riesling 2020 Federspiel Zehenthof (RI, tr, 13.80 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Zehenthof (GV, tr, 11.70 €)
88 bodů - Grüner Veltliner 2020 Steinfeder (GV, tr, 9.00 €)
88 bodů - Pink 2020 (ZW, tr, 9.00 €)

Weingut Schmelz, Weinbergstraße 14, A-3610 Joching
Jedno z nejlepších vinařství vinařské podoblasti Wachau, kde snad nelze najít žádné špatné víno, přičemž v letošním ročníku mě doslova učaroval polosuchý rýňák Riesling 2020 Best of, což je jeden z nejlepších rýňáků tohoto ročníku v celé vinařské podoblasti. Mému osobnímu vkusu se pak vyloženě líbila dvojice veltlínů Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Steinertal a Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Pichl Point, kdy o malý kousek mně chutnal více první z těchto veltlínů, avšak oba jsou opravdu špičkoví zástupci této odrůdy. Skvělá byla tradičně i dvojice rýňáků Riesling 2020 Smaragd Dürnsteiner Freiheit a Riesling 2020 Smaragd Ried Steinriegl, což jsou naprosto klasické minerální rýňáky s příjemnou kyselinkou, které si zaslouží delší archivaci. V jakostní kategorii Federspiel, pak vyčnívá především Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Pichl Point.

96 bodů - Riesling 2020 Best of (RI, ht, 27.00 €)
95 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Best of (GV, tr, 23.00 €)
94 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Steinertal (GV, tr, 21.00 €)
94 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Pichl Point (GV, tr, 19.00 €)
94 bodů - Riesling 2020 Smaragd Dürnsteiner Freiheit (GV, tr, 23.00 €)
93 bodů - Riesling 2020 Smaragd Ried Steinriegl (RI, tr, 22.00 €)
92 bodů - Weißburgunder 2018 Smaragd Ried Postaller (WB, tr, 18.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Pichl Point (GV, tr, 10.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Steinwand (GV, tr, 9.00 €)
89 bodů - Sauvignon Blanc 2020 (SB, tr, 9.50 €)
88 bodů - Frizzante 2020 (GM, tr, 12.80 €)

Weingut Mayr, Josef-Jamek-Straße 30, A-3610 Joching
Další z návštěv po mnoha letech, vinařství s až opravdu neskutečnými pořizovacími cenami, kdy zcela určitě patří toto vinařství k nejlevnějším alternativám ve vinařské podoblasti Wachau. Nejzajímavějšími víny tu pro mě byli zástupci jakostní kategorie Smaragd, tj. rýňák Urgestein-riesling 2020 Smaragd Ried Pichl Point a veltlín Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Stein am Rain. V jakostní kategorii Federspiel mě osobně pak nejvíce zaujal Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Pichl Point.

90 bodů - Urgestein-Riesling 2020 Smaragd Ried Pichl Point (RI, tr, 9.80 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Stein am Rain (GV, tr, 8.80 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Pichl Point (GV, tr, 7.70 €)
89 bodů - Chardonnay 2020 Smaragd (RI, tr, 8.80 €)
88 bodů - Urgestein-Riesling 2020 Federspiel Ried Pichl Point (RI, tr, 7.70 €)
88 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Steinwand (GV, tr, 6.70 €)
88 bodů - Chardonnay 2019 Smaragd Ried Steinwand (CH, tr, 8.80 €)
87 bodů - Gelber Muskateller 2020 (GM, tr, 6.90 €)
87 bodů - Urgestein-Riesling 2020 Selektion Ried Pichl Point (RI, tr, 7.90 €)
86 bodů - Rosé Frizzante 2020 (ZW, tr, 6.60 €)
86 bodů - Gelber Muskateller Frizzante 2020 (GM, tr, 6.60 €)
86 bodů - Grüner Veltliner 2020 Steinfeder Ried Steinwand (GV, tr, 5.70 €)
85 bodů - Rosé 2020 (ZW, tr, 6.60 €)

Weingut PAX, Florianigasse 137, A-3610 Wösendorf in der Wachau
Nové vinařství a tudíž i má první návštěva a seznámení se sortimentem tohoto vinařství a musí říci, že první seznámení bylo velmi pozitivní, mě osobně uchvátil především rýňák Riesling 2020 Smaragd Ried Höll, jež má obrovský archivační potenciál, avšak už nyní se jedná přesně o ten minerální rýňák s krásnou kyselinkou, které mám tak rád. Velmi dobrý byl i veltlín Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Kollmütz a pro milovníky burgundských odrůd lze jednoznačně doporučit i duo Pinot Noir 2017 a Wachauer Reserve 2020. Už teď se těším na další návštěvu tohoto vinařství, neb jsem sám zvědav na další vývoj.

93 bodů - Riesling 2020 Smaragd Ried Höll (RI, tr, 37.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Kollmitz (GV, tr, 28.00 €)
92 bodů - Pinot Noir 2017 (PN, tr, 37.00 €)
91 bodů - Wachauer Reserve 2020 (CH, tr, 25.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Kaiserberg (GV, tr, 26.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Weissenkirchen (GV, tr, 13.00 €)
89 bodů - Pinot Noir 2020 (PN, tr, zatím neprodejné)

Weingut Machherndl, Hauptstraße 1, A-3610 Wösendorf in der Wachau
Vinařství stvořené pro milovníky naturální a oranžových vín, kdy právě v této kategorii patří toto vinařství k těm nejzajímavějším ve vinařské podoblasti Wachau, já tu jsem dlouhodobě nadšen z oranžového vína Grauer Burgunder 2017 Maischevergoren, které bylo láhvováno bez přidání síry, nejzábavnějším pitím byl však pro mě naturální Pulp Fiction 2019 No. 13 Yellow Label, což je neskutečně pitelné cuvée Veltlínského červeného raného a Muškátu žlutého. Z klasické řady vín vyčnívají především zástupci Veltlínských zelených, tj. Grüner Veltliner 2018 Smaragd for friends only a Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Kollmitz. Rozhodně mohu doporučit i příjemný růžový sekt z odrůdy Zweigeltrebe, v podobě Rosé Brut 2018.

93 bodů - Grüner Veltliner 2018 Smaragd for friends only (GV, tr, 55.00 za 1,5 l)
92 bodů - Grauer Burgunder 2017 Maischevergoren (PG, tr, 40.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Kollmitz (GV, tr, 20.00 €)
91 bodů - Pulp Fiction 2019 No. 13 Yellow Label (FV/GM/WB/GV, tr, 20.00 €)
91 bodů - Chardonnay 2019 Smaragd mal anders (CH, tr, 20.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Postolern (GV, tr, 25.00 €)
90 bodů - Chardonnay 2019 Smaragd Ried Kollmütz (CH, tr, 20.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2019 Seelenkräutel GV, ht, 14.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2020 Ried Bachsatz (GV, tr, 14.00 €)
90 bodů - Rosé Brut 2018 (ZW, brut, 25.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Ried Kollmütz (GV, tr, 10.00 €)
89 bodů - Zweigelt 2012 Postolern (ZW, tr, 20.00 €)
89 bodů - Grauer Burgunder 2020 Kain&Abel (PG, tr, 30.00 €)
89 bodů - Pinot Blanc 2010 Smaragd Ried Hochrain (WB, tr, 25.00 €)

Weingut Franz Pichler, Hauptstraße 68, A-3610 Wösendorf in der Wachau
Opět jedna z mých tradičních zastávek ve vinařské podoblasti Wachau, kde mě každoročně zaujme charakteristický a minerální rýňák Riesling 2020 Smaragd Ried Harzenleiten, jež je nyní sice velmi mladý, avšak už nyní ukazuje obrovský potenciál a již se těším, až ho za nějakou dobu ochutnám znovu. Absolutní špičku pak představoval veltlín Grüner Veltliner 2018 Smaragd Kollmütz Das Beste, jež patří rozhodně k nejzajímavějším veltlínům této části vinařské podoblasti Wachau. Z aktuální ročníku je pak nejzajímavějším veltlínem Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Kollmitz, opět víno vhodné na delší archivaci. Z hlediska jakostní kategorie Federspiel, mě pak zaujal především povedený rýňák Riesling 2019 Federspiel Terrassen.

94 bodů - Grüner Veltliner 2018 Smaragd Kollmütz Das Beste (GV, tr, 37.00 €)
93 bodů - Riesling 2020 Smaragd Ried Harzenleiten (RI, tr, 26.00 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2020 Smaragd Ried Kollmitz (GV, tr, 23.00 €)
92 bodů - Riesling 2020 Smaragd Ried Kollmitz (RI, tr, 23.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2019 Smaragd Ried Hochrain (GV, tr, 20.00 €)
91 bodů - Weißburgunder 2018 Smaragd Ried Gaisberg (WB, tr, 19.00 €)
91 bodů - Riesling 2019 Federspiel Terrassen (RI, tr, 13.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2020 Federspiel Bachgarten (GV, tr, 12.00 €)
89 bodů - Chardonnay 2017 Smaragd Terrassen (CH, tr, 19.00 €)

Vysvětlivky k údajům v závorce u jednotlivých vín (první kód udává odrůdu, druhý kód udává zatřídění dle zbytkového cukru, třetí část udává cenu vína za 0,75 l, pokud není uveden jiný objem, jestli cena uvedena není, tak mně není dosud známa): BP = Modrý Portugal (Blauer Portugieser), CH = Chardonnay, CS = Cabernet Sauvignon, FV = Veltlínské červené rané (Frühroter Veltliner), GemS = smíšená výsadba vícero odrůd (Gemischter Satz), GM = Muškát žlutý (Gelber Muskateller), GV = Veltlínské zelené (Grüner Veltliner), MO = Muškát Ottonel (Muskat Ottonel), MT = Müller Thurgau (Rivaner), NB = Neuburské (Neuburger), PG = Rulandské šedé (Grauburgunder, Pinot Gris), PN = Rulandské modré (Blauburgunder, Pinot Noir), RI = Ryzlink rýnský (Riesling, Rheinriesling), RM = Muškát červený (Roter Muskateller), RÖ = Rösler, SB = Sauvignon Blanc, SL = Svatovavřinecké (St. Laurent), TR = Tramín červený (Roter Traminer), WB = Rulandské bílé (Weißburgunder, Pinot Blanc), ZW = Zweigeltrebe (Zweigelt) a dále tr = suché (trocken), ht = polosuché (halbtrocken), lb = polosladké (lieblich), s = sladké (süss). V podstatě takřka všechna vína ročníku 2020 jsou pak zařazena do apelace Wachau DAC.

Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 1798x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5