O Víně

Znojmo


Stát: Česká republika

Oblast: Morava

Podoblast: Znojemská

Celková rozloha vinic [ha]: 399.2

Osázená registrovaná plocha vinic [ha]: 179.9

Počet registrovaných pěstitelů: 142

Údaje z roku: 2007
Popis:

Znojmo je zapsané v seznamu vinařských obcí jako jedna obec, je však děleno dále na jednotlivé katastry:

Znojmo-Konice (nebo též Konice u Znojma)
Jižní polovina známé trati Kraví hora (osázených asi 58ha z celkových 101 ha) spadá pod katastr Znojmo-Konice. Je zde 79 pěstitelů, mezi známější a oceňované patří Vinný sklep Sealsfield a Jaroslav Hudeček. Odtud jsou prý nejlepší Sau, RR a Vz.
Konice samotné jsou naprosto vzorově obklopeny menšími vinohrádky, které podle nových zákresů rovněž spadají pod trať Kraví hora. Jsem hnán neodolatelnou touhou víno od některého z menších vinařů sehnat a okusit.

Znojmo-Oblekovice
Poměrně známá a rozlehlá trať Načeratický kopec má 53ha z celkových 150ha osázených. Expozice této trati je velmi široká, osázené části naštěstí využívají jen rozsahu od západu po jihovýchod. Pod kopcem sídlí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, jemu přilehlá část vinic slouží proto také jako vinice k rozsáhlým zkouškám nových klonů, kříženců a odrůd. Znovín Znojmo též zde na Načeratickém kopci měl jedno ze zastavení při svém Putování po vinicích a propagoval odtud Rulandské bílé. Tehdy jsem dával přednost lahodnějším vínům této odrůdy z Volného pole, ale možná dnes bych dokázal ocenit nenápadnost a mineralitu z tohoto terroiru více. RR, Rb, Vz z této trati se objevily u Vinařství Alfra, Ruladské bílé bere často Vinařství rodiny Špalkovy - a ti ho umí udělat přímo excelentní. Adámkovo vinařství dělá odtud Veltlínské zelené. Roman Polák má zde 3,5 ha nových výsadeb.

Znojmo-Popice (nebo též Popice u Znojma)
Všechny vinice v katastru této obce se jmenují Pod lesem, i když zrovna pod lesem nejsou, i když expozice i sklon je u těchto kousků dost rozdílné. Severovýchodní sklon má ten kousek nejblíže Havranickým Starým vinicím, ale výsadby nejblíže obci mají naopak sklon jihovýchodní. Okolí, hlavně blízké Havranické vřesoviště, ovšem dělají tyto tratě jedněmi z nejhezčích terroirů na znojemsku. Vína odtud jsem postřehl u Dobré vinice, která část za hospodou u silnice Popice-Konice i vlastní (Mt, Sau - dokonce v ročníku 2000 vyhrál štříbrnou na Vinexu). Výsadby jsou z 80-90let, půda zde hlinitopísčitá až středně štěrkovitá, v podloží žula Dyjského masivu. Sau06kab odtud děla z nakupovaných hroznů i Vinařství Hort.

Přímětice
Třešňovka je mírnějšího sklonu jižního, jsou zde registrovaní dva pěstitelé a osázená plocha je 7,4 ha.

Znojmo-Louka
Pod tento katastr spadají dvě trati u sklepů na půli cesty mezi Znojmem a Chvalovicemi. Nad sklepy se zřejmě pletlo s nedalekými tratěmi Chvalovickými, tak byl tento dosud neosázený pruh přejmenován na U sv. Urbana. Kupodivu ne všechny mapy tuto trať mají zakreslenou. Otazníkem je mi trať poblíž sklepů u silnice. Ta též není ve všech mapách zakreslená. Ortomapa ukazuje, že vinice nejméně v jedné třetině osázená je. Dále od silnice je trať Hajden (Heiden). Tam má jediný pěstitel zaregistován 1 ha výsadeb.

Znojmo-město
Město Znojmo, ač se to při jeho průjezdu moc nezdá, je obklopeno velkým množstvím zahrádkářských osad, kde se někde též víno pěstuje, ale registrované viniční tratě sem většinou nezasahují. Souvislejší výsadby jsou Horní Leska (4 registrovaní pěstitelé, 6 ha výsadeb), Křivánky (2 pěstitelé, 8 ha). Ovšem nejlepším terroirem se zdá Gránice strmá poloha nad gránickým potokem nedaleko znojemského hradu (1pěstitel, 2 ha). Z Křivánek nabízelo RM barrique vinařství Sklepy Svoboda. V roce 2010 přibyla do oficiálního seznamu tratí i Rajská zahrada. Našel jsem zprávy staršího data, že tuto vinici by mělo vysadit město Znojmo, ale po podrobnostech dosud pátrám.

Znojmo-Hradiště
Nad vodní nádrží Znojmo v terroiru, který je přirovnáván k ne příliš vzdálenému Šobesu, je trať Lajtny, rozdrobená do malých rodinných viniček. Nejcennější (nejlépe orientovaná a svažitá) část jsou tzv. Hradišťské terasy jižně pod obcí, na dohled od protějšího znojemského hradu. Vinařství Alfra odtud nabízelo Pálavu, Vinařství Gutta Fortunae snad i širší sortiment odrůd. Neodolal jsem a posledně jmenované vinařství jsem navštívil. Prý jsem byl první, kdo se ptal vysloveně po vínech z Hradiště. Rozpačitě přitakali, že v malém množství, ale někdy ho lahvují zvlášť. Momentálně ale žádné neměli. Až v samém závěru návštěvy přišla řeč na archivní vína a po zalovení ve skladu archivních lahví jsem si pyšně odnášel Vz1999 z této trati - a bylo vynikající.

Celkem mělo Znojmo ke konci roku 2007 142 registrovaných pěstitelů (pokles o 24 za poslední dva roky) a 180 ha osázených tratí z celkové výměry 399 ha (též pokles - o 19 ha).Stará podoblast do roku 2004: Znojemská
Legenda, vysvětlivky, tipy a zdroje k obcím a tratím:
odkaz zde
Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení stránky: 2573x