O Víně

USA


Zkratka: USA
Popis:

Víno se v Severní Americe pěstuje na řadě míst, ale Kalifornie bude vždy nejznámější a nejdůležitější vinařskou oblastí, s nejlepšími podmínkami a víny. Vinařská tradice a historie v této části světa je poměrně mladá, a tak, jak ji známe dnes, trvá pouze několik desítek let. Nicméně vinařský průmysl v USA je velmi dravý, rychle se rozmáhá a dnes Kalifornie úspěšně soupeří s nejlepšími evropskými vinaři. Počátky pěstování vína se datují až od konce devatenáctého století, kdy se do Nového světa dostaly první evropské odrůdy, poté velké zpoždění díky prohibici ve třicátých letech, ale začátkem let sedmdesátých začíná vinařská revoluce a velké investice hlavně francouzských společností mají za následek zařazení Kalifornie mezi nejprestižnější oblasti světa.

Oblast se geograficky rozděluje na Nord Coast (severní pobřeží), Sierra Foothills, Central Coast (centrální pobřeží), South Coast (jižní pobřeží) a největší Central Valley (centrální údolí).

Srdcem a duší vinařství Kalifornie je celosvětově proslulé údolí Napa (Napa Valley), které produkuje nejvíce nejkvalitnějších vín z celého kontinentu. Mezi další proslulé regiony patří sousední Sonoma a Carneros. Kalifornská vína jsou vesměs čistě odrůdová. Z nejčastěji pěstovaných červených odrůd zde nalezneme Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Barbera, Grenache, Carignan, Ruby Cabernet a pro Kalifornii velmi typickou odrůdu Zinfandel. Z bílých je to především špičkové a nádherné Chardonnay, dále Sauvignon Blanc (často nazývané Fume Blanc), Chenin Blanc, Colombard a White Riesling. V USA platí zákon o označení původu, a tak se na etiketách můžeme setkat s více než stovkou schválených regionů.

Spojené státy mají 109 schválených vinohradnických oblastí na základě apelačního systému AVA /Approved Viticultural Areas /, které se nacházejí ve 40 státech Unie. Nejrozsáhlejší  produkci a nejlepší vína má Kalifornie. Rozloha vinic v Kalifornii je téměř 300 tisíc ha , z toho moštové odrůdy na 138 000 ha. Modré odrůdy pokrývají přibližně 60000 ha, kde nejpopulárnější je  Zinfandel (17%), Cabernet Sauvignon (15%), Carignan (11%), Grenache (10%) a Barbera (10%). Favoritem mezi bílými odrůdami je překvapivě French Colombard (38%  podíl bílých kalifornských hroznů), dále Chenin blanc (21%), Chardonnay (14%). Obrovské výrobní kapacity vinařského průmyslu jsou soustředěné v oblasti Central Valley, která produkuje 80% vín státu. Známá firma Ernest J. Gallo Winery s roční produkcí 5,4 mil. Hl je největší vinařský podnik na světě. Jeho vína jsou čistá, dobrá a poměrně laciná.

Americké vinařské zákony jsou velmi komplikované, v některých ustanoveních vypadají velmi přísně, v jiných jsou velmi benevolentní. Podle vyhlášky Ministerstva - Státního úřadu pro alkohol, tabák a střelné zbraně (BATF) jsou povolena tato označení původu:

* American Wine Appellation - víno může pocházet odkudkoliv z celých Spojených států, může být scelované. Je zařazeno jako stolní víno (vin de table) a nesmí být označeno ročníkem.
* Multi-state Appellation - víno musí pocházet z libovolných dvou nebo tří sousedních států. Procento vína z každého státu musí být označeno na etiketě.
* State Appellation - víno z jednoho státu musí obsahovat minimálně 75 % z uvedeného státu.
* County Appellation - víno z jednoho okresu musí obsahovat nejméně 75 % vína vyrobeného v deklarovaném okrese.
V roce 1978 byly zavedeno specifické označení původu. Postupně byly schvalovány vinohradnické oblasti, které mají přesně definované hranice. Oproti francouzskému AOC nejsou v těchto oblastech předepsány odrůdy révy, typy vyráběných vín ani velikost sklizně. K roku 1991 bylo schváleno 109 vinohradnických oblastí (Approved Viticultural Areas - AVA). Označování tímto údajem není ale povinné, takže často dochází k matení spotřebitele.

Další ustanovení zákona přímo vyjmenovává částečně všeobecné značení (semi-generic), které mohou američtí vinaři používat. Je to např. označení Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Port, Rhine Wine, Sherry, Tokay.

Na etiketách musí být označen vinařský podnik, označení původu, odrůda (deklarovaná odrůda musí tvořit nejméně 75 % obsahu), víno připravené z dvou nebo tří odrůd musí mít na etiketě jejich názvy a procentní složení jednotlivých odrůd, ročník (deklarovaného ročníku musí být nejméně 95 %), obsah alkoholu. Pokud je na etiketě údaj Estate Bottled (lahvováno v usedlosti) může být tento údaj používán pouze v rámci oblasti AVA a 100 % vína musí pocházet z deklarované usedlosti.

Počet zobrazení stránky: 2499x