O Víně

Franken (Franky)

Popis:

Franken (Franky; 6.063 ha) – v údolí řeky Mohanu (Main), centrem je město Würzburg. Uvádí se, že ve středověku šlo o jednu z největších německých vinařských oblastí, tehdejší plocha vinic je odhadována na 40.000 ha (uvádějí se i podstatně vyšší údaje, ale ty nepůsobí příliš věrohodně). O to drastičtější byl úpadek počínaje 17. stoletím, v 1. polovině 20. století klesla výměra franských vinic na nějakých 2.000 ha.
Podobnými proměnami prošla i odrůdová skladba. Nejvýznamnější odrůdou byl původně Sylván, poprvé zde výslovně doložený v roce 1659. Franky jsou dodnes jedinou německou oblastí, kde Sylván dává lepší výsledky než Ryzlink. Ve 20. století převážila odrůda Müller-Thurgau, která v době svého největšího rozšíření zabírala přes polovinu výměry místních vinic. Důvodem bylo to, že dává vyšší výnosy a místním klimatickým podmínkám odolává lépe než Sylván. V poslední době, kdy se stále více vinařů snaží upřednostňovat kvalitu před kvantitou, dochází k renesanci Sylvánu (dnes 22 % výměry), i když Müller-Thurgau nadále zůstává nejvíce zastoupenou odrůdou (29 %). Další bílé odrůdy mají podstatně nižší zastoupení (Bacchus 12 %, Ryzlink, Kerner a Rulandské bílé ještě méně). Pětinu plochy vinic zabírají modré odrůdy (Domina 6 %, Rulandské modré, Dornfelder, Regent), a to nejvíce na západě oblasti, kde se vyskytují mj. pískovcové půdy. Pro bílé odrůdy je vhodnější vápenec (Muschelkalk) a usazená hornina „Keuper“.
Jen ve Francích se smí používat tradiční bachraté a ploché lahve zvané „Bocksbeutel“, které vychází z tvaru polní láhve (z různých materiálů), který byl běžný už ve starověku. Smí se do nich stáčet pouze jakostní a přívlastková vína.


Stát: Německo
Počet zobrazení stránky: 1075x