O Víně

20.04.2010 Mara Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 20.04.2010 07:00

Dělení rakouských vinařských oblastí v teorii a praxi

Rakouský vinařský zákon definuje vinařské oblasti i podoblasti, avšak ve skutečnosti se můžeme setkat s různými přístupy jejich dělení a tak se v následujících řádcích na ně blíže podíváme.

1) Vinařské oblasti:

Rakouský vinařský zákon dělí Rakousko pouze do 3 vinařských oblastí, jejichž výčet naleznete níže:

Weinland - náleží do ní spolkové země Burgenland (Hradsko), Niederösterreich (Dolní Rakousy) a Wien (Vídeň),
Bergland - náleží do ní spolkové země Kärnten (Korutany), Oberösterreich (Horní Rakousy), Salzburg (Salcbursko), Tirol (Tyrolsko) a Vorarlberg (Vorarlbersko),
Steirerland - náleží do ní spolková země Steiermark (Štýrsko).

V Rakousku se obvykle vinařská oblast v rámci adjustáže neuvádí, avšak i tam kde se uvádí, se obvykle setkáváme s jinými názvy oblastí, než-li zná rakouský vinařský zákon aneb výše jmenované oblasti naleznete na etiketách spíše zřídka. Pro dělení rakouských vinařských oblastí se vyjma oficiálního dělení využívají další dva typy přístupu k dělení rakouských vinařských oblastí, nyní si je přiblížíme:

a) V prvním případě se na etiketách můžeme dočíst tyto názvy oblastí: Weinland Österreich, Bergland Österreich a Steirerland, přičemž správně je pouze poslední název oblasti. Trochu paradoxně tato chyba vzniká již u agentury ÖWM (Österreichische Wein Marketing), kde se například volně stažitelné mapy oblastí Weinland a Bergland opravdu jmenují Weinland Österreich a Bergland Österreich, avšak vzhledem k tomu, že jedná o marketingovou agenturu, tak byl původní záměr ten, aby nebyl název oblasti zaměnitelný s některou z jiných oblastí vinařského světa a dále, aby byl jasný původ vína už z tohoto názvu a ze stejného důvodu využívají toto označení i některá vinařství, leč takřka pouze v případě označení „Weinland Österreich".

b) V druhém případě na etiketách objevujeme názvy: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg a Wien. Tyto názvy odpovídají spolkovým zemím Rakouska a tak jsou velmi často používány a zaměňovány za názvy vinařských oblastí, to je dáno především tím, že všechny tyto názvy rakouský vinařský zákon zná, avšak nikoliv jako vinařské oblasti, nýbrž jako vinařské podoblasti. Toto dělení se využívá především u propagace vinařské turistiky v rámci jednotlivých spolkových zemí, čímž to tvoří tak trochu politickou záležitost, protože např. ve spolkové zemi Niederösterreich (Dolní Rakousy) nechtějí propagovat vinařskou oblast Weinland a tím i např. sousední spolkovou zemi Burgenland (Hradsko), avšak pouze své vinařské regiony, avšak nejenom zde se s tímto dělením setkáme, dále ho nalezneme např. ve výročních zprávách agentury ÖWM (Österreichische Wein Marketing), kde se ovšem před toto dělení správně udává „Weinbaugebiet" (vinařská podoblast) místo „Weinbauregion" (vinařská oblast), ačkoliv pak působí trochu zvláštně, když se vinařská podoblast dělí na další vinařské podoblasti. V praxi naleznete toto označení i na mnoha lahvích rakouských vín, kde se však lze obvykle jen domnívat, zda-li to označuje vinařskou oblast či vinařskou podoblast, protože v mnoha případech, zde podrobnější členění na podoblasti prostě nenalezneme. Nutno uznat, že tento způsob je z hlediska spotřebitelů sympatický právě pro jednoduchost a sjednocení s názvy spolkových zemí.

2) Vinařské podoblasti:

a) V prvním případě se podíváme na dělení vinařských podoblastí v souladu s rakouským vinařským zákonem, ten dělí Rakousko do 24 vinařských podoblastí, přičemž je dělí takto:

Vinařskou oblast Weinland (někdy mylně označována Weinland Österreich) na podoblasti: Burgenland, Carnuntum, Kamptal, Kremstal, Mittelburgenland, Niederösterreich, Neusiedlersee, Neusiedlersee-Hügelland, Südburgenland, Thermenregion, Traisental, Wachau, Wagram, Wien a Weinviertel,
Vinařskou oblast Bergland (někdy mylně označována Bergland Österreich) na podoblasti: Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol a Vorarlberg,
Vinařskou oblast Steirerland na podoblasti: Steiermark, Süd-Oststeiermark, Südsteiermark a Weststeiermark.

Všechny výše vyjmenované vinařské podoblasti můžeme na etiketách velmi často nalézt, pakliže tedy vinař udává vinařskou podoblast, problém je u vinařských podoblastí Niederösterreich, Burgenland a Steiermark nebo-li u oblastí vymezené pouze hranicemi stejnojmenných spolkových zemí, čímž se velmi často setkáváme s jejich zaměňováním za vinařské oblasti. Zajímavostí je, že když bychom z výše vyjmenovaných vinařských podoblastí odečetli překryv s blíže specifikovanými oblastmi, tak dojdeme k závěru, že např. ve vinařské podoblasti Steiermark jsou jen cca 2 ha vinic.

b) V druhém nejpoužívanějším způsobu dělení, jež však není v souladu s rakouským vinařským zákonem, se používají za vinařské oblasti právě některé šíře vymezené vinařské podoblasti, tudíž je názvosloví vinařských oblastí shodné s názvy spolkových zemí a dělí se takto:

Vinařskou oblast Niederösterreich na podoblasti: Carnuntum, Kamptal, Kremstal, Thermenregion, Traisental, Wachau, Wagram (někdy ještě děleno na: Wagram a Klosterneuburg) a Weinviertel (někdy ještě děleno na: Westliches Weinviertel, Veltlinerland (alternativně Ostliches Weinviertel) a Südliches Weinviertel),
Vinařskou oblast Burgenland na podoblasti: Mittelburgenland, Neusiedlersee, Neusiedlersee-Hügelland a Südburgenland,
Vinařská oblast Steiermark na podoblasti: Süd-Oststeiermark, Südsteiermark a Weststeiermark,
Vinařská oblast Bergland na podoblasti: Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol a Vorarlberg.

Tento systém dělení vinařských podoblastí je hojně využívám především v prezentačních materiálech jednotlivých spolkových zemí v rámci propagace vinařské turistiky, poněvadž představuje pro většinu spotřebitelů nejsnadnější orientaci. Já u tohoto systému dále kvituji např. rozdělení největší rakouské vinařské podoblasti Weinviertel na tři menší celky, jež se dají mnohem lépe charakterizovat či oddělení specifické oblasti v okolí Klosterneuburgu od podoblasti Wagram (dříve Donauland).

Dnešní článek určitě nevyjmenoval všechny přístupy, jež se v Rakousku pro dělení vinařských oblastí a podoblastí využívají, pouze nastínil náhled na ty nejvíce využívané, přičemž zároveň s tímto článek postupně dochází v rámci Encyklopedie vína na zdejším portálu k přerozdělení a přejmenování rakouských vinařských oblastí a podoblastí v souladu s rakouskou vinařskou legislativou.

Počet příspěvků v diskuzi: 2  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 11488x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5  
J. 23.03.2010 12:58:05