O Víně

Košer

Popis:

Je vyráběno podle předpisů židovského náboženství. Na celém výrobním procesu od zpracování hroznů až po zátkování láhví se musí podílet jen Židé. Účast žen není povolena. Výroba těchto vín je zcela oddělena od výroby ostatních vín. Vyrábějí se z nejlepších hroznů a veškeré stroje a zařízení používané k jejich výrobě musí být pečlivě vyčištěné a sterilizované. Také všechny přísady do vína musí být košer. Košer vína vyrábí od roku 1994 České vinařství Chrámce. Na průběh výroby dohlíží a potvrzení o tom, že víno je opravdu košer, uděluje vrchní zemský a pražský rabín Efrajim Carol Sidon. Košer vína jsou bílá i červená vína vysoké kvality, jak lze již soudit podle způsobu výroby.


Stát: Česká republika
Počet zobrazení stránky: 1255x