O Víně

oblastné (zemské)

Popis:

1) Zemské víno se může vyrábět výlučně z hroznů vypěstovaných na vinařských plochách ve vinařských oblastech. Jeho výrobu upravuje samostatný předpis a tento zákon.

2) Zemské víno se může uvádět na trh pod těmito názvy, pokud:
 a) hrozny, ze kterých bylo víno vyrobeno, dosáhlo cukernatosti minimálně 15° NM.,
 b) splňuje požadavky ustanovené samostatným předpisem.

3) Pro označení zemského vína musí vinař uvést:
 a) označení "Zemské víno",
 b) název zeměpisné polohy, což je vinařská oblast, přičemž nejméně 85 % hroznů použitého na výrobu musí pocházet z této vinařské oblasti,
 c) číslo výrobní partie a písemný údaj o obsahu zbytkového cukru.

4) Pro označení zemského vína se může uvádět:
 a) název odrůdy nebo jinén oblastní označení obsahově shodné s jejím název, pokud nejméně 85 % vína po odečtení množství produktu, kterým se upravil zbytkový cukr, bylo vyrobené z této odrůdy a tato odrůda určuje charakter vína,
 b) ročník, pokud minimálně 85 % hroznů použitého na výrobu vína po odečtení množství produktu, kterým se upravil zbytkový cukr, pochází z tohoto ročníku.


Stát: Slovensko
Počet zobrazení stránky: 1057x