O Víně


Stát: Česko a Slovensko do 1918

Vinařství: Meisel K., tiskárna, Opava

Obchodní název: Vanille Liqueur

Pořadové číslo: 00 565