O Víně


Stát: Česko a Slovensko do 1918

Vinařství: Meisel K., tiskárna, Opava

Obchodní název: Franzbranntwein

Poznámka: Zaujímavé je slovo "präparirter" (preparovaný). Teraz sa píše "präparierter".Údaj aj v madarskom jazyku.

Pořadové číslo: 00 540