O Víně


Stát: Česko a Slovensko do 1918

Vinařství: Meisel K., tiskárna, Opava

Obchodní název: Teufels Magen Liqueur

Poznámka: Estetická grafika.

Pořadové číslo: 00 514