O Víně

25.01.2011 Jarda Aktivni: Ano Datum a čas publikace: 25.01.2011 07:00
Víno a vinařství v dějinách islámu

Rád bych upozornil na knihu s velice atraktivním tématem s názvem Víno a vinařství v dějinách islámu, které nemá u nás v tak detailním zpracování obdoby. Autorem je známý arabista a islamolog, obdivovatel a znalec vína Miloš Mendel. Milovníci vína a historie islámských zemí mají možnost získat téměř vyčerpávající a mnohdy velice překvapivé informace o víně, vinařství a konzumaci vína v zemích, v nichž se považuje alkohol za zavržený, zakázaný. Ale dějiny a bohaté prameny hovoří o tom, že tomu tak vždy nebylo...

Tak se jmenuje velice zajímavá kniha známého arabisty a islamologa Doc. PhDr. Miloše Mendela, CSc., vedoucího vědeckého pracovníka Orientálního ústavu akademie věd ČR, která se dostala na trh dva či tři týdny před vánocemi v prosinci 2010. Knihu v brožované úpravě vydal Orientální ústav akademie věd ČR (http://www.orient.cas.cz/) v nákladu 400 ks výtisků s doporučenou cenou 375,- Kč. Mimo desítek odborných publikací, které doposud autor vydal, se tentokrát věnuje oblasti, která je nám konzumentům a milovníkům vína velice blízká, ale v kontextu s monoteistickým islámem poměrně překvapivá a nečekaná. Jak sám uvádí, údaje postupně shromažďoval a studoval v mnoha zemích celých sedm let. Na 496 stranách je velmi podrobně a obsáhle s vědeckou erudicí a pro mnohé čtenáře velice překvapivě podrobně popsaný vztah vína a vinařství v bohatých a komplikovaných dějinách islámu. Jak na zadní straně obálky autor uvádí:

„...Zákaz vína a sankce vyplývající z jeho porušování byly v mnoha obdobích islámských dějin vlastně jakousi krajní mezí, latentním ideologickým požadavkem a obecně platnou normou „slušného chování". Na druhé straně však šlo o normu, která byla po celé dějiny tou či onou měrou porušována. Mezi nábožensko - právním ideálem, jejž oficiálně nikdo nezpochybňoval, a mezi společenskou realitou existoval tvrdý rozpor... Dějiny vína v islámském světě každopádně nabízejí mnohem pestřejší příběh, než jen prohibici, varovně vztyčený prst právních autorit, veřejné bičování hříšníků a vylévání zkonfiskovaného moku do prachu cest".

Pro určitou informaci uvádím z obsáhlého obsahu názvy hlavních celků, které se dále dělí na řadu detailních kapitol. V příloze na dvou naskenovaných obrázcích je potom podrobný obsah knihy. Prolog (str. 9), I. Víno jako problém islámské věrouky, etiky a práva (str. 19), II. Víno a vinařství v středověkých dějinách Arabů (str. 149), III. Víno v dějinách velkých islámských říší (str. 323), Epilog (str. 437), Prameny a literatura (str. 464).

Čtení je to velice zajímavé, plné údajů a odkazů na bohatou literaturu a opravdu překvapivých informací o vinařství. Doporučuji všem, kteří mají rádi historii, o víně nepochybuji... Několik ukázek z rukopisu knihy bylo také otištěno již dříve ve Vinařském obzoru.

Počet příspěvků v diskuzi: 4  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 4610x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5